zdj_cie4.jpg zdj_cie5.jpg zdj_cie3.jpg zdj_cie2.jpg zdj_cie1.jpg zdj_cie6.jpg

Towarzystwo Turystyczne "Chapacz"

Dlaczego CHAPACZ...

Nazwa może dziwna, trochę niepoważna, ale tak się już z nią zżyliœmy, że zmiana nazwy Towarzystwa nie wchodziła w rachubę. A skąd się wzięła? To już dłuższa historia. Kiedyœ w Biurze Projektów "Marketprojekt" w Zielonej Górze zebrała się ekipa, która zaczęła jeździć na spływy kajakowe. Szło im całkiem nieźle, zaczęli przywozić puchary i nagrody. Gdy przyjechali na kolejny spływ, ktoœ na ich widok zawołał "O! Przyjechali chapacze z Zielonej Góry. Znowu będą patrzeć, jak się najwięcej nagród nachapć!". Kiedy więc później ta grupa znajomych postanowiła utworzyć Koło PTTK nazwę mieli już gotową. Było to w roku 1976 i tak już zostało. Od tamtego czasu zorganizowano wiele wycieczek, spływów i dużo jest osób, które z rzewnym uœmiechem mogą powiedzieć: "Jeździłem z Chpaczami".

Towarzystwo powstało na bazie istniejącego od 1976 r. Koła PTTK „Chapacz” - mogącego poszczycić się bogatą tradycją i wieloletnią działalnoœcią. TT „Chapacz” kontynuuje imprezy prowadzone przez Koło „Chapacz”, m. in. Wakacyjne Spływy Kajakowe, a w szczególnoœci Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Lubuski Szlak Wodny” na rzece Obrze, Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Po Ziemi Lubuskiej” oraz cieszący się bardo dużym zainteresowaniem cykl imprez „Jedź z nami w góry”, obejmujący wędrówki piesze, a zimą także wycieczki narciarskie. Stowarzyszenie organizuje równie „Wakacyjną Ligę Turystyczną”, składającą się z imprez rowerowych, pieszych i na orientację, a także „Otwarte Mistrzostwa Zielonej Góry w Turystycznych Imprezach na Orientację”. Kadrę Towarzystwa tworzą doœwiadczeni Przewodnicy Terenowi po Ziemi Lubuskiej, Piloci wycieczek, Przodownicy Turystyki Kajakowej, Górskiej i Narciarskiej, Instruktorzy Rekreacji Ruchowej o specjalnoœci kajakarstwo, Organizatorzy Turystyki, Przewodnicy Górscy. Celem statutowym Stowarzyszenia jest rozwijanie poprzez turystykę i krajoznawstwo oœwiaty, kultury, rekreacji, kultury fizycznej oraz ochrony œrodowiska. Stowarzyszenie skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie i działalnoœć krajoznawczą w kraju i poza jego granicami. Stowarzyszenie opiera swoją działalnoœć na pracy wolontariuszy.